חוק ההסדרים

עלייה משמעותית בתקציבי השיווק והפרסום של רופאים בעקבות חוק ההסדרים וחוק הצינון החל מתחילת השנה ,מגמה הולכת ומתמשכת בקרב הרופאים בישראל המחזיקים בנוסף לפעילות הציבורית שלהם גם בקליניקה פרטית להגדיל את החשיפה ואת כמות המטופלים הפרטיים שלהם באמצעות פרסום ושיווק באינטרנט. חוק ההסדרים החל מיולי 2016 וחוק הצינון שנחקק בכנסת באוקטובר 2015 הם רק קטליזטור […]